เงื่อนไขการรับประกันสินค้า NK Fitness


1. บริษัท เอ็นเคซีบี คอร์ปอเรชั่น รับประกันสิค้าเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับสินค้าชนิกนั้นๆ โดยระบุที่ใบรับประกัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (โดยรับประกัน 3 ปีในส่วนที่เป็นโครงสร้างเหล็กและการเชื่อต่อ)

2. กรณีสินค้าเกิดการชำรุดจากกระบวนการชำรุดจากกระบวนการผลิต บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่บริษัททำการตรวจสอบแล้วทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทรับประกันดังนี้
– สินค้าที่ชำรุดจะได้รับการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นสินค้าที่ชำรุดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน
– สภาพบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกินการชำรุดและบุบสลย และตัวสินค้าต้องไม่มรรอยใดๆ ทั้งสิ้น และใบรับประกันต้องอยุ่ในสภาพที่สมบูรณ์
– การเปลี่ยนสินค้าใหม่ ระยะเวลารับประกันจะนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก

3. กรณีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ของมีคม หรือเกิดจากธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ การใช้งานไม่ถูกต้องของผู้ซื้อ หรือผ่านการดัดแปลงซ่อมแซมมากจากที่อื่น ที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด

4. เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใยรับประกันนี้มาด้วยทุกครั้ง และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันใหม่

5. เงื่อนไขการรับประกันจะไม่รวมถึงค่าพาหนะบริการไปรับสินค้า

6.เงื่อนไขการับประกันข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทางบริาทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า north Fitness

1. การรับประกันไม่ครอบคุมถึงความเสียหายอันเนื่องจาก การใช้งานผิดประเภท

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ชิ้นส่วนยาง, ฟองน้ำ, พลาสติก, เบาะ, บันไดจักรยาน, โชคอัพ ไม่อยู่ในการรับประกัน

3. โปรดกรอกข้อมูลต่างๆในใบรับประกันให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการรับประกันสินค้าได้

4. โปรดตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังส่งเข้ารับการบริการว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย หากมีปัญหาโปรดแจ้งให้ทางบริษัททราบภายใน 7 วัน หลังวันรับมอบสินค้า หากมีการแก้ไขผลิตภัณฑ์ทางบริษัทถือว่าหมดประกันทันที

5. ใช้ในฟิตเนสหรือยิม รับประกัน 3 เดือนเท่านั้น ใช้งานในบ้านรับประกัน 1 ปี

6. แบตเตอรี่, หม้อนวด, ที่ชาร์จไฟฟ้า รับประกัน 6 เดือน ระบบอิเล็กทรอนิกส์, โครงสร้าง, สายพาน รับประกัน 1 ปี

7. ต่างจังหวัด ถ้าหากต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือซ่อมถึงบ้าน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการในอัตราค่าบริการ ตามระยะทาง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า JOHNSON

ทางร้านมีบริการหลังการขาย ฟรีค่า Service 3 เดือน

1. สินค้าลู่วิ่ง Johnson ที่เป็น Cardio 8.0T,8.1Tและ 6.0T,6.1T รับประกันมอเตอร์ 10 ปี,โครงสร้าง 5ปี, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค , ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว 1ปี และ ชิ้นส่วนสึกหรอ 1 ปี.

2. สินค้าVISION อุปกรณ์ Cardio รับประกันมอเตอร์ 10 ปี, โครงสร้าง 5ปี, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว 1ปี และ ชิ้นส่วนสึกหรอ 1 ปี

3. สินค้า Horizon อุปกรณ์ Cardio รับประกันมอเตอร์ 5 ปี, โครงสร้าง 5ปี, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว 1ปี และ ชิ้นส่วนสึกหรอ 1 ปี.

4. สินค้า Horizon อุปกรณ์ Strength รับแผ่นน้ำหนัก 2 ปี, โครงสร้าง 5ปี, ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว 1ปี และ ชิ้นส่วนสึกหรอ 1 ปี.

5. สินค้า Tempo อุปกรณ์ Cardio รับประกันมอเตอร์ 5 ปี, โครงสร้าง 3ปี, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว 1ปี และ ชิ้นส่วนสึกหรอ 1 ปี.

6. สินค้า TREO อุปกรณ์ Cardio รับประกันมอเตอร์ 5 ปี, โครงสร้าง 3ปี, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว 1ปี และ ชิ้นส่วนสึกหรอ 1 ปี

*** เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจากศูนย์บริการศูนย์บริการที่บริษัทฯ Johnson Health Tech Thailand เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ใช้งานผิดประเทศเช่น ซื้อ สินค้า Home Use ไปใช้ในงานใน Club Fitness จะรับประกันเพียง 3 เดือน ***

เงื่อนไขการรับประกันสินค้านำเข้า

1. ทางร้านจะให้บริการตรวจซ่อมฟรี ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า SPINBIKEFITNESS WARRANTY ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี สินค้าไปส่งซ่อมด้วยตัวเองที่เฉพาะสาขาถนนนวลจันทร์ 33-31 ใกล้ทางแยก รามอินทรา 40

2. หากสินค้ามีปัญหาเนื่องจากอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในระยะเวลาที่ซื้อสินค้าไปภายใน 7 วัน สามารถนำมา เปลี่ยนตัวใหม่ที่ร้านด้วยตัวเองที่เฉพาะสาขาถนนนวลจันทร์ 33-31 ใกล้ทางแยกรามอินทรา 40

3. ถ้าหากต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือซ่อมถึงบ้าน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการในอัตราค่าบริการ ตามระยะทาง หากในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการ 300 บาท และคิดค่าบริการ 500 บาท สำหรับปริมณฑล (นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี)

4. หากสินค้าการใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ที่มีข้อความสมบูรณ์ ไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในการเข้ารับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ใบใหม่ เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด มาด้วยทุกครั้ง

6. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด มาแสดง

7. กรณีภายหลังการรับประกันสินค้า SPINBIKEFITNESS WARRANTY เป็นเวลา 1 ปีหากมีการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ ทางร้านจะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางร้านจะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

9. ทางร้านมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของค่าบริการและค่าเดินทาง สำหรับสินค้านอกประกันตามอาการเสีย แม้ในกรณีที่อาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม

10. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง,สินค้าผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องสกปรก, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าลดราคาพิเศษ

11. เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า (ตามเงื่อนไขนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า) ยกเว้นสินค้าสินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้า ลดราคาพิเศษ

12. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

13. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันได้แก่ สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า ลดราคาพิเศษและสินค้าที่ระบุว่าไม่รับประกัน,สินค้าของแถมทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก (Accessories) อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ส่วนประกอบภายนอก อาทิเช่น สายแรงต้าน, กระบอกน้ำเป็นต้น

14. การรับประกันสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าเอกสาร ค่าดำเนินการ ฯลฯ

15. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย ร้าน SPINBIKEFITNESS เท่านั้น

16. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ห้ามเข้า และพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย

17. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของทางร้านถือเป็นที่สิ้นสุด

18. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า